Hjem

NOKOBIT 2014 arrangeres av Høgskolen i Østfold fra 17. til 19. november 2014 og holdes på Quality Hotel Fredrikstad.

Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (NOKOBIT) er en veletablert nasjonal konferanse innen informasjonsvitenskap/informasjonssystemer som tar opp aktuelle temaer knyttet til utvikling, implementering og bruk av IKT i organisasjoner, samt samfunnsmessige problemstillinger ved IKT. Konferansen er en felles arena for forskere og praktikere interessert i å utvikle kunnskap innen fagfeltet.

Alle artikkelbidrag skal gå gjennom blind-review. De siste årene har aksepterte bidrag blitt publisert på Tapir online og vært meritterende på nivå 1. Elektronisk utgave av proceedings 2010-2013.

Det vil bli en ny publiseringsløsning baser på åpen aksess fra 2014. Alle aksepterte bidrag vil gi ett publikasjonspoeng på nivå 1.