hjem

NOKOBIT 2014 arrangeres av Høgskolen i Østfold fra 17. til 19. november 2014 og holdes på Quality Hotel Fredrikstad.

Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (NOKOBIT) er en veletablert nasjonal konferanse innen informasjonsvitenskap/informasjonssystemer som tar opp aktuelle temaer knyttet til utvikling, implementering og bruk av IKT i organisasjoner, samt samfunnsmessige problemstillinger ved IKT. Konferansen er en felles arena for forskere og praktikere interessert i å utvikle kunnskap innen fagfeltet.

Alle artikkelbidrag skal gå gjennom blind-review. De siste årene har aksepterte bidrag blitt publisert på Tapir online og vært meritterende på nivå 1. Se elektronisk utgave

Det vil bli en ny publiseringsløsning baser på åpen aksess fra 2014. Alle aksepterte bidrag vil gi ett publikasjonspoeng på nivå 1.